Author: admin

เรื่องราวสงครามจากทั่วโลก สงครามเย็น สงครามครูเสด บทเรียนจากการเกิดสงคราม และแนะนำหนังเกี่ยวกับสงคราม เรือประจัญบาน หนังเกี่ยวกับทะเล แนะนำอาชีพ กัปตันเรือ

สงครามเกาหลี เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมต้องแบ่งประเทศ

สงครามเกาหลี เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมต้องแบ่งประเทศ

เกาหลีประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่โดดเด่น ภาษาประจำชาติ หรือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศเกาหลีอย่างเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของการท่องเที่ยวและความบันเทิง


September 2, 2019 0
สงครามเวียดนาม

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปกับ สงครามเวียดนาม บทเรียนของสงคราม

ในแต่ละประเทศก็ย่อมต้องเคยผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ กันมาก่อนจะมาเป็นประเทศที่มีความสงบสุขและพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองกันอย่างทุกวันนี้ และอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอย่างประเทศเวียดนามเองก็ได้เกิดเหตุการณ์สงครามที่สำคัญ


August 10, 2019 0
สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา

สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา สู่การสร้างชาติอย่างแท้จริง

หากเราได้เคยติดตามประวัติศาสตร์ชาติไทยกันมาบ้างก็คงจะได้ยินเรื่องราวการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันมาบ้าง และถือเป็นอีกเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดกับชาติไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่การประกาศอิสรภาพนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่


July 20, 2019 0