สงคราม

สงคราม Midway ยุทธภูมิ-มิดเวย์ อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

ก่อนที่สังคมโลกของเรา จะดำเนินมาถึงในช่วงยุคสันติภาพ ที่ผู้คนไม่ได้รบราฆ่าฟันแย่งชิงดินแดนอาณาเขตกันอีกต่อไปแล้ว ในอดีตมนุษย์ก็เคยทำสงครามกันด้วยหลายๆ เหตุผล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์, ต้องการยึดเขตแดนเรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในสงครามที่เราจะนำมาซึ่งในปัจจุบันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกเป็นการปะทะระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งยุทธการนี้มีชื่อว่า ‘Midway’


February 12, 2020 0