สงคราม

สงครามอินโดจีน กับอีกหน้าประวัติศาสตร์ของสงคราม

สงครามอินโดจีน (Indochina War) เป็นการต่อสู้กันที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างกองกำลังอินโดจีนคอมมิวนิสต์ กับ ฝรั่งเศส เวียดนามใต้ กัมพูชา ลาว จีน และสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาร่วมในสงครามช่วง ค.ศ. 1950 โดยสงครามนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สงครามเวียดนาม” โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 และสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ยุติลงในเดือนเมษายน 1975


November 18, 2019 0