สงครามเวียดนาม

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปกับ สงครามเวียดนาม บทเรียนของสงคราม

ในแต่ละประเทศก็ย่อมต้องเคยผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ กันมาก่อนจะมาเป็นประเทศที่มีความสงบสุขและพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองกันอย่างทุกวันนี้ และอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอย่างประเทศเวียดนามเองก็ได้เกิดเหตุการณ์สงครามที่สำคัญ


August 10, 2019 0