สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา

สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา สู่การสร้างชาติอย่างแท้จริง

หากเราได้เคยติดตามประวัติศาสตร์ชาติไทยกันมาบ้างก็คงจะได้ยินเรื่องราวการประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันมาบ้าง และถือเป็นอีกเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดกับชาติไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่การประกาศอิสรภาพนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่


July 20, 2019 0