Napoléon Bonaparte จักรพรรดิผู้เจนศึก

ในยุโรปช่วงศึกสงครามระหว่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำนั่นคือการเกิดขึ้นของเหล่านักรบผู้เก่งกล้าสามารถบางยุคสมัยก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่คน บางยุคก็เกิดขึ้นเยอะ แต่นักรบคนหนึ่งที่ชื่อของเค้าสะท้านไปทั่วทั้งยุโรปเลย ต้องเป็น นโปเลียน โบนาปาร์ต จักรพรรดิจากฝรั่งเศส


July 10, 2018 0