กัปตันเรือ ทำหน้าที่อะไร มีความรับผิดชอบในด้านไหนเวลาที่อยู่ในเรือบ้าง

เรื่องราวสงครามจากทั่วโลก สงครามเย็น สงครามครูเสด บทเรียนจากการเกิดสงคราม และแนะนำหนังเกี่ยวกับสงคราม เรือประจัญบาน หนังเกี่ยวกับทะเล แนะนำอาชีพ กัปตันเรือ

กัปตันเรือ ทำหน้าที่อะไร มีความรับผิดชอบในด้านไหนเวลาที่อยู่ในเรือบ้าง

November 3, 2018 SeaBritain ของอังกฤษ 0
กัปตันเรือ

สำหรับอาชีพที่จะต้องขับเรือไม่ว่าจะเป็นเรือรบ เรือท่องเที่ยว แต่ละคนบนลำล้วนมีหน้าที่เป็นของตนเอง ซึ่งแต่ละหน้าที่จะมีความสำคัญของแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันออกไป ซึงวันนี้ตำแหน่งที่เราจะมาพูดถึงคือตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของในการขับเรือ นั่นก็คือตำแหน่งผู้บังคับเรือ หรือที่เราเรียกอีกอย่างจนติดปากว่า กัปตันเรือ นั่นเอง

กัปตันเรือ จะหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของเจ้าของเรือ รวมถึงมีหน้าที่ในการสั่งการต่างๆ กับลูกเรือทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ขณะที่ทุกคนนั้นอยู่บนเรือ เพื่อให้เรือได้เดินทางอย่างราบรื่น รักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ำ

ความรับผิดชอบของกัปตัน

  • รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่เรือนั้นจะออกสู่ทะเล นอกจากคุณสมบัติของเรือแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านสินค้า ความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ กัปตันก็ต้องรับผิดชอบ
  • เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความปลอดภัยที่เรือนั้นอยู่ในทะเล กำกับการเดินเรือ ให้คำแนะนำกับผู้ที่อยู่บนเรืออย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนบนเรือปฏิบัติตามกฎบนเรืออย่างเคร่งครัด
  • มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพื่อทบทวนทุกข้อของกฎระเบียบในแนวทางการปฏิบัติของเรือเพื่อให้ทุกชีวิตที่อยู่บนเรือได้รับความปลอดภัยสูงสุด นอกเหนือจากที่ต้องดูแลคนบนเรือแล้ว ยังต้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใต้น้ำเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะขณะที่เดินเรือโดยเด็ดขาด
  • ถ้าหากว่าเรือเกิดมีสิ่งที่ผิดปกติ กัปตันจะมีหน้าที่ในการแจ้งข้อผิดพลาดของเรือให้กับบริษัทต้องสังกัดเพื่อให้การกับความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งการแจ้งข้อผิดพลาดนั้นต้นสังกัดจะได้ให้ความช่วยเหลือส่งช่างเทคนิคเข้ามาดูแลและแก้ไขให้ได้
  • ของทุกชิ้น หรือทุกสิ่งที่อยู่บนเรือนั่น กับตันเรือจะต้องให้ความสนใจ ใส่ใจให้การบริหารเรือนั้นไม่เปลืองงบ หรือเรียกอีกอย่างว่าประหยัดสุดๆ ไม่ควรที่จะใช้งบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือห้ามไม่ให้มีการกักตุนของเสบียงไว้ในเรืออย่างเกินความจำเป็น กัปตันนั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินเรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบในเรื่องการทำบันทึก หรือจดหมายส่งให้ถูกต้องไม่ผิดพลาด ที่สำคัญเลยคือต้องทันเวลาที่ถูกกำหนดมาด้วย
  • กัปตันจะต้องรับผิดชอบดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการของลูกเรือ สุขาภิบาลหรือความสะอาดภายในเรือ ความถึงเรื่องความปลอดภัยภายในเรือด้วย
  • นอกจากนี้ความรับผิดชอบที่สำคัญมากเลย ถือว่าที่สุดนั้นก็คือควบคุมดูแลทุกข์สุขของทุกคน ถ้าหากอยู่สะพานเรือ กัปตันนั้นจะต้องทำหน้าที่พรางใบหน้าแล้วทำหน้าที่เป็นยามให้การเฝ้าเรืออีกด้วย