Month: July 2016

  • SeaBritain เทศกาลฉลองชัยชนะของอังกฤษ

    SeaBritain เทศกาลเฉลิมฉลองการประกาศชัยชนะของประเทศอังกฤษ และรำลึกถึงการต่อสู้ยุทธนาวี ทราฟัลการ์ (Battle of Trafalgar) บริเวณ แหลมทราฟัลการ์ (cape trafalgar) ข และการจากไปของ พลเรือเอก ลอร์ดเนลสัน (Admiral Horatio Lord Nelson) เป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวีรบุรุษของชาติเป็นฮีโร่ของประเทศอังกฤษ …