032

ประตูชัย ภาษาลาวเรียก ປະຕູໄຊ Patuxay) แห่งนคร เวียงจันทน์ ส.ป.ป ลาว เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างไว้เพื่อระลึกถึง ชาวลาวผู้เสียชีวิต จากสงคราม ในการต่อสู้เพื่อการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามต่างๆ  ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี  1957 – 1968

2

ประตูชัย ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “รันเวย์แนวตั้ง” เพราะการก่อสร้าง ประตูชัยแห่งนี้ใช้ปูนซิเมนต์ที่อเมริกาซื้อมาเพื่อนำ มาสร้างสนามบินใหม่ใน นครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีน  แต่ไม่ทันสร้างเสร็จ เพราะอเมริกาพ่ายเวียดนามเสียก่อน จึงนำปูนเหล่านั้นมากสร้างประตูชัยแทน

4

ประตูชัยนั้นได้สร้าง ตามลักษณะประตูชัยที่กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรม ซุ้ม ประตูขนาดใหญ่ เป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลาลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน หากต้องการขึ้นไปดูวิวเมืองเวียงจันทน์ สามารถขึ้นไปได้ ที่เสาประตูมีทางขึ้นไปชมวิวด้านบน

1

ใต้ซุ้มประตูมีที่พ่อค้าแม้ค้าที่ขายของที่ระลึกมากมาย ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ทุกวัน และในตอนเย็นจะมีประชาชนชาวลาว เดินทางมาออกกำลังกายหรือร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ประตูชัย แห่ง เวียงจันทน์นี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นมายาวนาน สามารถดึงดุดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมได้  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ค้องการเข้าชมสถานที่แห่งนี้นั้นต้องเสียค่าทำเนียมด้วยค่าเข้าชม ผ่านประตูคนละ 2,000 กีบ (ตามอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 240-270 กีบ ต่อ 1 บาท) เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

987

ประตูชัย แห่งนี้ มีลวดลายปูนปั้นด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ตามศิลปะแบบลาว มีบันไดทางขึ้นสองข้าง โดยที่ด้านบนทำเป็นอาคารห้ายอด โดยอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะ และถนนสายหลักที่มีลักษณะเป็นวงเวียนและถนนสาย ด้านหน้าของ ประตู มีน้ำพุที่สวยงาม และเปิดเป็นสวนสาธารณะให้นั่งพักผ่อน