1

ประตูชัยฝรั่งเศส หรือ Arc de triomphe de l’Étoile นับเป็นอนุสรณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีส บริเวณกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “จัตุรัสแห่งดวงดาว” (Place de l’Étoile)

2

ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีแก่วีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงคราม นโป เลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของเหล่าทหารนิรนามอีกด้วย ประตูชัยฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของ “แกนกลางอันเก่าแก่” (L’Axe historique) ผ่านถนนเส้นตรงจาก สวนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ไปยังชานกรุงปารีส

3

ประตูชัยแห่งนี้ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็งในปี พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศสกำลังเข้าต่อสู้กับทหารเยอรมัน ที่เต็มไปด้วยเครา และใส่เกราะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นแสดงปลุกใจ ง รูปแบบศิลปะของประตูชัยแห่งนี้ ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ และช่างแกะสลักที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีส่วนร่วมในรูปแกะสลักของประตูชัยฝรั่งเศสด้วย

7

-Le Départ โดย ฟรองซัวส์ รูด  ปี 1792

51

-Le Triomphe deโดย ฌ็อง-ปีแยร์ กอร์โต e ปี 1810

52

-La Résistance de โดย ฌ็อง-ปีแยร์ กอร์โต  ปี 1814

53

 -La Paix de โดย อ็องตวน เอแต็กซ์ ปี 1815

55

รูปแกะสลักที่สำคัญไม่ได้เป็นลวดลายยาวบนกำแพง แต่เป็นรูปแกะสลักลอยตัวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะติดกับตัวประตูชัย ตั้งแต่การล่มสลายของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ในปี พ.ศ. 2358 แล้ว ประตูชัยก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ทุกปี

4